Kontaktujte nás

Naši zamestnanci a profiesionálny tím vodičov sú Vám k dispozícii neustále.
Objednávky na prepravu prijímame 24 hodín denne.

Carsen Transfer Service, s.r.o.

Digital Park I
Einsteinova 21
851 01 Bratislava | Slovakia

IČO: 45420360
DIČ: 2023013487
IČ DPH: SK2023013487

ČSOB Banka: 4020855960/7500
IBAN/SWIFT: SK 71 7500 0000 0040 2085 5960/CEKOSKBX

 

Konateľom firmy Carsen Transfer Service, s.r.o. je Andrej Boháč