Zoznámte sa prosím s našim kolektívom, ktorý je vám neustále k dispozícii. Neváhajte sa na nás obrátiť s akoukoľvek požiadavkou.

NajdôležiteJŠí je vodič

  • Profesionálny.
  • Bezúhonný.
  • Príjemný.
  • Usmiaty.
  • Spoľahlivý.
  • Vždy ochotný.
  • Vhodne odetý.
  • Anglicky hovoriaci.
  • Pravidelne školený.

Jazykové kurzy

Škola šmyku

Dbajú na protokol

Andrej Boháč

Generálny riaditeľ
bohac@carsen.sk

Ivan Čeredejev

Bussiness development director
ceredejev@carsen.sk

Michal Kozubík

Finance manager
kozubik@carsen.sk

Lenka Farkašová

Account sales manager SK
farkasova@carsen.sk

Miroslav Patassy

Office manager
info@carsen.sk